Een erkende schatting nodig?

Soorten schattingen

Erkende schatting tegenover de Vlaamse Belastingsdienst

U kunt een beroep doen op een erkende schatter-expert om een waarde van een onroerend goed te bepalen. De Vlaamse Belastingdienst heeft afspraken met erkende schatters-experten. Zij maken een schattingsverslag op dat aan een aantal formele eisen en eisen op vlak van kwaliteit moet voldoen.

De Vlaamse Belastingdienst zal deze schatting aanvaarden als een realistische waarde in het kader van die nalatenschap, op voorwaarde dat de schatter de regels heeft gerespecteerd conform art. 3.3.1.0.9/1 VCF

Erkende schatting tegenover de bank


Sinds 1/1/2022 is het verplicht door de Nationale Bank van België om een onafhankelijke schatting toe te voegen als u een lening aangaat bij de aankoop van een onroerend goed.

Heeft u een schatting nodig op vraag van uw bank, dan kan u beroep doen op ons. De financiële instelling zal steeds een waardebepaling vragen bij de aankoop van een woning, het afsluiten van een overbruggingskrediet of als u uw onroerend als waarborg wenst te gebruiken.

Beëdigde schatting in het kader van een gerechtelijke procedure

In het kader van gerechtelijke procedures is de rechtbank verplicht om samen te werken met beëdigde gerechtsdeskundigen met de bevoegdheid om onroerende goederen te taxeren. Als u de waarde van uw woning wenst te bepalen heeft u een sterk dossier als u een beëdigd schatter inschakelt.

Bij gerechtelijke procedures omtrent een verkoop van een woning, een opengevallen nalatenschap, een erfenis, een echtscheiding, een bemiddelingsprocedure, bij bewindvoering, etc.

Een beëdigd schatter is een professional die benoemd is in het nationaal register van gerechtsdeskundigen, opgesteld door de Federale Overheidsdienst Justitie.

FAQ

1. Waarom kiezen voor een erkende schatting?

  • zekerheid over de waarde bij aan- en verkoop van vastgoed
  • in het kader van een echtscheidingsprocedure
  • aangifte van nalatenschap en berekening van de erfbelasting
  • bij schenking van onroerend goed
  • waardering bij inbreng in vennootschappen
  • om op een vlotte manier uw lening goedgekeurd te krijgen

2. Hoe wordt de waarde van mijn woning bepaald ? 

Een ervaren schatter gaat kijken naar verschillende factoren om de waarde van uw woning te bepalen. Het is niet voldoende om op het internet te surfen en vergelijkbare woningen in de buurt te zoeken. Dit zijn niet de werkelijke verkoopprijzen. Lees het volledige artikel Hoe wordt de waarde van mijn woning bepaald?

3. Hoeveel kost het om mijn woning te laten schatten? 

De waarde van mijn huis werkt met erkende schatters experts. Een erkende schatting is niet gratis. Er wordt gewerkt met een vaste prijs zodat u op voorhand weet wat het u zal kosten. Lees meer op de aparte pagina Prijs vs. waarde en het blogartikel Hoeveel kost het om mijn woning te laten schatten?

4. Wat is de werkwijze als ik een schatting wens?

  1. Afspraak: U wordt binnen de 24u gecontacteerd voor het inplannen van een afspraak ter plaatse en ontvangt een e-mail met een vragenlijst over het onroerend goed.
  2. Bezoek ter plaatse:  Uw onroerend goed wordt bezocht ter plaatse. De technische gegevens en plannen worden overlopen.
  3. Rapportage: De schatter-expert maakt een verslag op met daarbij de bevindingen van het plaatsbezoek en de analyse van de vergelijkingspunten.
  4. Een erkende schatting: U ontvangt het schattingsverslag digitaal samen met de factuur. 

Vraag uw schatting aan