Schenken

Schenken

Bezint eer, ge begint.


Schenken is vaak voordeliger dan erven. Hoe lager de geschatte waarde, hoe minder schenkbelasting u betaalt. Een te lage schatting kan echter zorgen voor problemen met de fiscus en andere erfgenamen. Laat u hiervoor begeleiden door uw notaris en een schatter-expert. 

Het schenken van uw vastgoed heeft voordelen. Indien u (een deel van) uw onroerend vermogen heeft geschonken komt de meerwaarde bij de ontvanger terecht, vaak zijn dit uw kinderen. De waarde op datum van de schenking van uw vastgoed telt. Indien de waarde bij uw overlijden gestegen is, dan zal er geen correctie meer gebeuren bij de erfbelasting. Onroerende schenkingen gebeuren steeds via de notaris. 

Een notaris zal u veelal doorverwijzen naar een schatter-expert om de werkelijke waarde van uw patrimonium in kaart te brengen. Een juist advies is cruciaal om uw vermogensplanning in goede banen te leiden. 

Moraal van het verhaal? Indien u start met het schenken van uw vastgoed, vertrek vanuit een objectieve schatting