Aangifte nalatenschap

Aangifte nalatenschap 

Op een erfenis betaal je erfbelasting. Hoeveel erfbelasting je moet betalen hangt onder andere af van de omvang van de nalatenschap. Op basis van de aangifte van nalatenschap berekent Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) hoeveel erfbelasting je verschuldigd bent. Om sancties te vermijden, is het belangrijk om de aangifte van nalatenschap correct in te vullen. Zo moet je bv. ook de waarde van onroerende goederen die zich in de nalatenschap bevinden, aangeven. 

Hoe begin je daar aan? U kunt beroep doen op een erkend schatter-expert!

Bij de aangifte van de nalatenschap dient u de waarde te vermelden van uw woningen op het ogenblik van het overlijden.

Deze waardering moet correct verlopen. Als u een te hoge waarde aangeeft, zal u te veel erfbelasting moeten betalen. Dit kan u niet recupereren, als u nadien toch aan een lagere prijs verkoopt.

Geeft u te weinig aan, riskeert u een boete wegens tekortschatting

Maak een afspraak met een erkend schatter-expert van de Vlaamse Belastingsdienst. De kosten voor het uitvoeren van zo'n schatting zijn ten laste van de erfgenamen-opdrachtgevers.

Het schattingsverslag van de expert is bindend voor Vlabel op voorwaarde dat:

  • De schatting voldoet aan de wettelijke kwaliteitsvereisten;

  • Het toegevoegd is aan de aangifte van nalatenschap.

Er zullen dus geen gevolgen zijn indien je het geschat onroerend goed met meerwaarde verkoopt binnen de twee jaar. Verkoop je echter het onroerend goed tegen een lagere prijs dan wat je aangaf in de aangifte? Dan kan je ook hier geen teruggave vorderen van Vlabel.

U doet beroep op een onafhankelijk Vlabel erkend schatter-expert die een schattingsverslag opmaakt conform het kwaliteitscharter van Vlabel. Als u dit verslag meestuurt met de aangifte van de nalatenschap, is dit bindend voor de fiscus en de erfgenamen/opdrachtgevers. 

Doe beroep op een onafhankelijk VLABEL erkend schatter om de juiste waarde van uw onroerend goed aan te geven


Laatste berichten in onze blog

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!

Scheiden is een delicate aangelegenheid. Los van het emotionele komen er helaas ook een aantal praktische en financiële zaken bij die moeten worden geregeld. Beslist één van jullie om in de woning te blijven en de andere uit te kopen, dan moet je hiervoor belasting betalen. Officieel heet dit verdeelrecht, maar miserietaks zoals het in de volksmond...

Ik wil na mijn scheiding de woning behouden. Aan welke som kan ik mijn ex-partner uitkopen? De waardebepaling en uitkoopsom bij scheiding en het uitkopen van een ex-partner uit een gezamenlijke woning is een complex proces dat nauwkeurig moet worden uitgevoerd. Om een onpartijdig en rechtvaardig resultaat te bereiken, zijn er verschillende...

Het belang van een correcte waardering bij het erven van vastgoed in Vlaanderen valt niet te onderschatten. Vastgoed vormt het belangrijkste bestanddeel in de meeste nalatenschappen in Vlaanderen. Bij het erven van vastgoed is het daarom van groot belang om de juiste waarde van het geërfde vastgoed te bepalen. Het is begrijpelijk dat u de waarde...