Echtscheiding

Scheiden, zonder lijden

Partners hebben verschillende mogelijkheden om het lot van hun woning (en mogelijks ander vastgoed) te regelen. 

Een oplossing bestaat er in dat één van de partners de andere 'uitkoopt'. Hiervoor zal de overnemende partner een overnameprijs moeten betalen aan de partner die vertrekt. De overnameprijs wordt berekend op basis van de huidige verkoopwaarde van de woning. Uitgerekend het bepalen van deze waarde leidt maar al te vaak tot verhitte discussies.

Partners die het niet eens zijn over deze waarde, stellen daarom best een expert aan om de woning te schatten. Een onafhankelijke schatter kan soelaas bieden. 

Bij een overname neemt de partner die de woning overneemt de toekomstige kapitaalaflossingen en de interesten voor zijn rekening. Hij of zij zal immers de enige kredietnemer worden.

Vraag een neutrale schatting aan bij een expert-schatter.