Beëdigd schatter aanstellen voor een nauwkeurige waardebepaling van uw woning

19-04-2023

Wie is een beëdigd schatter?

Een beëdigd schatter is een professional die benoemd is in het nationaal register van gerechtsdeskundigen, opgesteld door de Federale Overheidsdienst Justitie.

In het kader van gerechtelijke procedures is de rechtbank verplicht om samen te werken met beëdigde gerechtsdeskundigen met de bevoegdheid om onroerende goederen te taxeren. Als u de waarde van uw woning wenst te bepalen heeft u een sterk dossier als u een beëdigd schatter inschakelt.

Bij gerechtelijke procedures omtrent een verkoop van een woning, een opengevallen nalatenschap, een erfenis, een echtscheiding, een bemiddelingsprocedure, bij bewindvoering, etc.

Wat doet een beëdigd schatter?

Een beëdigd schatter is dus een expert in het bepalen van de waarde van onroerende goederen. Ze hebben een grondige kennis van de lokale vastgoedmarkt en gebruiken verschillende methoden om de waarde van een woning te schatten. Ze zullen bijvoorbeeld de locatie, grootte, staat en kenmerken van het onroerend goed in overweging nemen, evenals recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving.

Waarom is het belangrijk om een beëdigd schatter in te huren?

Het inhuren van een beëdigd schatter is belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste kan het u helpen om een ​​realistische prijs te bepalen voor uw woning als u van plan bent om te verkopen. Dit kan u helpen om uw woning sneller te verkopen en de beste prijs te krijgen. Ten tweede kan het inhuren van een beëdigd schatter u helpen om te voldoen aan wettelijke eisen, zoals bijvoorbeeld bij een echtscheiding of een erfenis. Ten derde kan een beëdigd schatter u helpen om te bepalen of uw onroerend goed correct is gewaardeerd voor belastingdoeleinden, wat kan helpen om onnodige kosten te vermijden.

Wenst u na te gaan of een deskundige benoemd is als gerechtsdeskundige? Raadpleeg dan deze website van de federale overheidsdienst: https://justsearch.just.fgov.be/national-registry-search/expert

Ann-Sophie Humblé is beëdigd gerechtsdeskundige met nummer EXP75902803