Ik ga scheiden en wens de woning te behouden.

07-08-2023

Ik wil na mijn scheiding de woning behouden. Aan welke som kan ik mijn ex-partner uitkopen? De waardebepaling en uitkoopsom bij scheiding en het uitkopen van een ex-partner uit een gezamenlijke woning is een complex proces dat nauwkeurig moet worden uitgevoerd. Om een onpartijdig en rechtvaardig resultaat te bereiken, zijn er verschillende belangrijke parameters waarmee rekening moet worden gehouden. In dit artikel geven we een overzicht van deze parameters en geven we een concreet voorbeeld om het proces te verduidelijken.

Stap 1: De waardebepaling van de woning

Bij een scheiding en uitkoop is het cruciaal om te weten wat de woning waard is. Er zijn verschillende manieren om de waarde te bepalen, zoals online simulatietools, commerciële verkoopwaarde van vastgoedmakelaars en onafhankelijke schatters. Het verdient aanbeveling om een onafhankelijke schatter in te schakelen, aangezien dit zorgt voor een neutrale en objectieve waardebepaling. Zo wordt discussie met de partner vermeden, en kan het schattingsverslag dienen als basis voor het berekenen van de uitkoopsom.

Stap 2: Het resterende saldo van de hypotheeklening

Bij de aankoop van de gezamenlijke woning hebben jullie hoogstwaarschijnlijk een hypothecaire lening afgesloten. Belangrijk is om te achterhalen wat het oorspronkelijk ontleende bedrag was en hoeveel er momenteel nog moet worden terugbetaald. Dit resterende saldo van de hypotheeklening is een tweede parameter die van belang is bij het berekenen van de uitkoopsom. Het is raadzaam om contact op te nemen met specialisten die kunnen helpen bij het opvragen van deze gegevens.

Stap 3: De eigen inbreng van beide partners

Als laatste criterium moet de eigen inbreng van zowel jij als je partner worden vastgesteld. In normale omstandigheden kan de eigen inbreng altijd worden gerecupereerd bij een scheiding. Het is daarom essentieel om voldoende bewijsmateriaal te hebben om eventuele discussies te vermijden. Onafhankelijke medewerkers kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Voorbeeld van de berekening van de uitkoopsom: Laten we een concreet voorbeeld nemen om het berekeningsproces te illustreren. Stel dat jullie enkele jaren geleden een huis hebben gekocht voor € 320.000. Jullie hebben hiervoor een woonkrediet van € 200.000 afgesloten, waarvan momenteel nog € 120.000 moet worden terugbetaald. Een onafhankelijke schatter heeft de huidige waarde van de woning bepaald op € 400.000. Ten tijde van de aankoop had jij € 40.000 eigen middelen ingebracht, terwijl je partner € 20.000 heeft bijgedragen. De overige middelen waren gezamenlijk gespaard.

Om de uitkoopsom te berekenen, trekken we het saldo van de hypotheeklening af van de huidige waarde van de woning: € 400.000 (waarde woning) - €120.000 = €280.000

  • € 280.000 (te verdelen saldo)

Bij een gelijke verdeling van dit saldo ontvangt ieder € 140.000. Maar omdat jouw eigen inbreng € 20.000 meer was dan die van je partner, zou je nog recht hebben op een extra bedrag van € 10.000 (€ 140.000 + €10.000), terwijl je partner € 20.000 minder zou ontvangen (€ 140.000 - € 10.000). Dit resulteert in een uitkoopsom van € €130.000.

Een correcte verdeling en uitkoop van de ene of de andere partner begint bij een correcte waardering van uw woning. Maak kennis met Ann-Sophie, erkend schatter-bemiddelaar om de waarde van uw onroerend goed te laten berekenen. 

WILT U ONS CONTACTEREN? WE ZIJN ER VOOR U