Heeft u asbest in uw woning?

24-05-2022

In oudere huizen kunt u nog op allerlei plekken asbest tegenkomen. Het werd vroeger veel gebruikt omdat het brandwerend is en goed isoleert. Maar het heeft ook een groot nadeel: asbestvezels zijn gevaarlijk als u ze inademt en zijn bovendien kankerverwekkend! 

Asbest zit vaak in verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen, schoorstenen, plafondplaten, vensterbanken, vloerzeil en de kit van kozijnen. Of in losse spullen, zoals oude warmhoudplaatjes en bloembakken.

Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen die voor 2001 werden gebouwd of verbouwd zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig. 


Verkoopt u een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Dit attest kunt u vanaf juni 2022 aanvragen en bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd. Bovendien is het asbestattest ook verplicht bij iedere overdracht onder levenden. Dus ook bij een schenking, het vestigen of overdragen van een vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht. 

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Wat is een asbestattest of asbestinventaris? 

Een asbestinventaris is beschrijving van alle materialen in een gebouw die asbest bevatten. Om een asbestinventaris te kunnen opstellen, moet er altijd een inspectie ter plaatse komen. Belgische werkgevers zijn verplicht om een asbestinventaris te hebben van hun bedrijfslocatie(s). In Vlaanderen zullen vanaf eind november 2022 eigenaars van gebouwen van voor 2001 een asbestinventaris moeten kunnen voorleggen.

Neem contact op voor meer informatie omtrent het asbestattest.